ni är i goda händer

vi tar hand om era husfasader

Umestadens Måleri i Umeå är en målerifirma med ett flertal duktiga målare inom ett brett spann av områden. Vi är alla seriösa till 100 % och nöjer oss bara med det bästa för dig.

vi är anpassade till vårt nordiska klimat

Här uppe i norra Sverige är det träfasader som är vanligast. Vi skrapar, förbereder och målar alla sorters träbeklädda hus på utsidan. Det är viktigt att undvika fukt- och rötskador på fasaden, vilket kräver att alla ommålningar görs i rätt tid och på rätt sätt. Vi utgår från fasadmaterialet och utför den bästa behandlingen för ditt hus. Som villaägare bör du se över huset på utsidan minst en gång per år.

Målare med expertis inom området

Puts- och tegelfasader

Puts- och tegelfasader är de näst mest förekommande fasaderna efter trähus. Vi erbjuder målning av alla sorters tegel- och putsfasader. Om du behöver en mindre lagning av skadade putsväggar kan vi bistå med det också. Med vårt arbete kan du se hur huset genomgår en stor förvandling, allt förarbete utförs av oss. Genom att putsa tegelfasaden kan vi få huset att se i princip nybyggt ut.

Plåtfasader och plåttak

Plåtfasader finns ofta på kommersiella byggnader och industribyggnader, men de kan också förekomma på bostadshus. För att rengöra plåttak och plåtfasader tvättas dessa med högtryckstvätt, därefter bör de sprutmålas. Vi kan också åta oss rostlagningar på äldre galvade tak. Om du har en rostskada på taket eller på din plåtfasad bör du försöka åtgärda detta så snart det går. Kontakta oss för mer information och rådgivning kring rostskydd.